Национален конкурс за написване на стихотворение на тема „Моето читалище“ обяви народно читалище „Михаил Донев – 1903“ в търговищкото село Лиляк.  Конкурсът е посветен на 120-та годишнина на културната институция, съобщи секретарят й Ирина Василева. 
Целите, които си поставят организаторите, са няколко: съхраняване на културното наследство, стимулиране на творчество на тема читалища, издирване и стимулиране на литературния талант, както и създаване на усещане у българите за единение между етносите и възпитаване в демократични европейски ценности. 
Според предварително обявения регламент могат да се включат автори на стихотворения от всички етноси и без възрастови ограничения. Организаторите уточняват, че конкурсните творби трябва да отговарят на зададената тема „Моето читалище “ и на препоръчания жанр. Няма да се оценяват творби, които са публикувани и общодостъпни в Интернет. По изключение може стихотворенията да се изпращат по пощата на хартиен носител. Максималният обем на представените конкурсни текстове трябва да е не повече от 1-2 машинописни страници, формат А4, шрифт Times New Roman. Всеки участник може да участва само с една творба. Конкурсните стихотворения се изпращат на имейл адреса на читалището chitalishtelilak @abv.bg, или в Месинджъра във Фейсбук на читалището. С изпращането на конкурсните стихотворения участниците изразяват съгласието си творбите или части от тях да бъдат публикувани с нестопанска цел в профила на Народно читалище „Михаил Донев-1903” в Лиляк във Фейсбук.
Василева посочи, че кандидатите заявяват участие в конкурса чрез своето стихотворение. Творбите се приемат от днес до 28 юли, включително. Със стихотворението за участие във конкурса, участниците декларират, че са съгласни с условията на регламента и заявяват правото си творбата им да бъде публикувана в поетичен сборник „Моето читалище“.
Жури ще оценява стихотворенията.  Комисията ще е в състав Дарина Николова-председател и членове  Красимир Колев и Юрке Ибрямова и тримата действащи учители. Критериите са оценка на творбите са дълбочина на осмисляне и аргументиране на темата, оригиналност и творчески подход към темата, езикова и стилистична култура.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени 8 септември във Facebook профила на читалището. Класиралите се на първите три места участници ще получат предметни  награди с грамоти на посочения от тях адрес, а за останалите ще има грамота за участие.