Европейският институт по културен туризъм "Еврика“ в Добрич представи отчет за дейността си малко преди края на проекта "Туризъм, наследство, креативност". Той е реализиран с подкрепата на Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черноморски басейн 2014-2020", финансирана от Европейския инструмент за съседство. По него си партнира с Грузинския център за изкуство и култура - Тбилиси, Фондация за развитие на град Николаев - Украйна и община Гори, Грузия. Целта на проекта е да се представят продукти свързани с местното културно наследство на трите региона. 
Проведени са няколко обучителни семинара по "Предприемачество", "Креативен туризъм" и "Културни продукти в туризма" с представители на местните занаяти и туристически сдружения. Целта на тези обучения е изграждане на капацитет за създаване и управление на продукти за креативен туризъм. 
Екипът на институт "Еврика" - Божанка Добрева и Красен Русев, представи девет продукта от област Добрич, които са реализирани по време на проекта. Те бяха представени под формата на демонстрационни събития. Това са "Фестивал на занаятите", Здравословен семинар "Пшенична трева", Кулинарно ателие "7 от 7", Майсторски клас по дърворезба, ателие "Сувенир на Добруджа", Майсторски клас по иконопис, посещение и семинар в Медена къща "Михови", "Фестивал на хляба" и обиколка по Добруджански ферми. 
"Проучвания показват, че има все по-голямо търсене на такъв тип продукти, които са свързани с даден регион и включват туриста като участник. Той вече иска не да бъде част от големи групи, а да пътува индивидуално, да опознава и да се "потопи" в атмосферата на местната идентичност", посочи Божанка Добрева.
Продуктите на креативния туризъм обединяват принципа на интерактивност и докосване до пазителите на духовността - майстори и занаятчии от региона. Новата форма на туризъм, освен че популяризира местната култура, носи и преживявания за туриста, което отговаря на динамиката на нашето съвремие. Защото както в много социални сфери и в туризма има видима динамика, допълни Божанка Добрева.
В процеса на съвместна работа партньорите от трите черноморски страни са имали възможност да участват индивидуално или заедно в различни форуми, където се обменят идеи и опит. Това са международни срещи на занаятите, фотоконкурси, семинари, обучителни програми, приятелски посещения в трите региона. 
През март 2023 г. екип на проекта представи продуктите за креативен туризъм на специален щанд на Международната туристическа борса в Берлин. 
През май и юни бяха организирани информационни обиколки за туроператори. Продуктите бяха представени пред украински и грузински туроператори, а екипът посети грузинските партньори.