Правителството удължи срока на действащата Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с временна закрила в България до 30 септември т.г., съобщават от пресслужбата на Министерския съвет. 
Според решението хотелиерите ще продължат да получават 15 лева на ден на човек за настаняване. Помощта се използва в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, след като хората, търсещи временна закрила, са преминали през буферни центрове.
Поради липсата на изготвена от служебния кабинет интеграционна програма с реални мерки за приспособяване на лицата с временна закрила в България, правителството възложи на министрите на труда и социалната политика и на образованието и науката в едномесечен срок да разработят предложения за конкретни мерки за интеграция, които ще бъдат включени в нова програма, съобщават отще от пресслужбата на правителството. 
БТА припомня, че премиерът акад. Николай Денков определи министъра на вътрешните работи Калин Стоянов за ръководител на Националния оперативен щаб, който планира, управлява, координира и контролира действията на държавата по прием, настаняване, интегриране и подпомагане на граждани на Украйна с временна закрила в България. 
В състава на щаба влизат представители на министерства, агенции и организации, които имат отношение към обезпечаването на неговите задачи.
Към Националния оперативен щаб са създадени и три междуведомствени работни групи - за оценка на уязвимост и определяне на нуждата от настаняване на украински граждани с временна закрила, по социални въпроси, заетост и интеграция, както и за координация с неправителствени и надправителствени организации.