Среща за споделяне и мултиплициране на добри практики от работата на екипите за обхват в областите Търговище, Разград и Шумен се проведе днес в Първо Основно училище „Христо Ботев“ в Търговище. Присъстваха представители на областната и общинските администрации в област Търговище, експерти от Регионалните управления на образованието в Търговище, Разград и Шумен, директори на училища, учители, съобщиха от пресслужбата на Регионалното управление на образованието (РУО) в града-домакин.  
„През последните пет години Механизмът за обхват фокусира усилията ни в това да обхванем всички деца и ученици в образователната система. Издирвахме ученици, реализирахме инициативи в изпълнение на целите на механизма, успяхме да намалим необхванатите ученици и отпадналите от училище. Мотивирахме учениците да не отсъстват от училище по неуважителни причини. Благодаря на всички партньори за подкрепата, добрите резултати и постигнатите успехи. Убедена съм, че настоящата среща и споделеният институционален опит ще бъдат полезни за всички участници и гости“, е казала Елка Станчева - началник на РУО при откриването на форума.
Стефан Станчев - експерт в РУО – Търговище представи дейностите на регионално ниво по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст. Показани са резултатите от положения труд на общо 35 екипа с 411 членове. Очертана бе и картината на новоотпадналите през последните 5 учебни години, като тенденцията е към намаляване на техния брой. Най-много са новоотпадналите през учебната 2018-2019 г. – 135 деца и ученици, а най-малко през настоящата учебна година – 25 деца и ученици. 
Мария Вълчева – старши експерт в РУО в Търговище, онагледи чрез презентация добрите практики в седем училища в областта. Изграждане на ефективни партньорства с родителите, възпитание в отговорност и емпатия, партньорство с обществени институции, индивидуална подкрепа за деца и ученици в риск от отпадане, съобразена с потребностите и интересите им са само част от дейностите и мерките на училищните екипи за обхващане и задържане на учениците в училище. Вместо наказания, вменяват се отговорности и ангажименти на учениците в риск от отпадане. Така например в ОУ „Христо Ботев“ в село Лиляк е разработен училищен минимеханизъм, който функционира в сътрудничество с кметовете на населените места в региона, представителите на МВР и Дирекция „Социално подпомагане“. Благодарение на това няма деца и ученици от съседните населени места без детска градина и училище, които да не са обхванати.  
Личната история на дете в риск представи директорът на СУ „Христо Ботев“ в. Лозница Румяна Костадинова. Своите добри практики и как протича един ден в СУ „Трайко Симеонов“ в Шумен представи чрез филм екипът на училището.  Добра практика с голяма ефективност в приобщаването на учениците в риск от отпадане бе представена от Трето ОУ „П. Р. Славейков“ в Търговище. Учителят по музика Стойна Кичукова разказа как чрез магията на танца успява да приобщи децата в училищната среда, да ги задържи, да убеди родителите им и самите тях, че мястото на децата е именно в училище. Под нейното ръководство ученици представиха фрагменти от музикалните постановки „Извора на белоногата“ и „Майчина сълза“ и танцът „Момина луна“. 
Домакин на работната среща е Регионално управление на образованието в Търговище, а партньори са РУО – Разград и РУО – Шумен. Тя бе организирана по идея на МОН, за да бъдат представени постигнатите успехи в работата по механизма в област Търговище.