Няма замърсяване на българската акватория на Черно море вследствие на разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на своя сайт.
Данните са от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ (Висшето военноморско училище) „Н. Й. Вапцаров“. 
МОСВ осигурява редовно наблюдение на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.
Басейнова дирекция „Черноморски район“ днес взе проби от три пункта във вътрешните морски води пред Дуранкулак, Шабла и Калиакра.  От взетите от тези пунктове проби дирекцията разполага с поредица от данни във връзка с проследяване на морските води, започнало през юни 2022 г. Следят се същите показатели, както в бреговите пунктове (метали, нефтопродукти, радионуклиди, пестициди и др.). Пунктовете са разположени в морски води на около 1-1,5 км от брега. Два от трите пункта съвпадат с пунктове от националния мониторинг за морски води, което позволява да се проследи историята на анализите назад в годините. Първите резултати от изследванията се очакват в рамките на 10 дни.
Преобладаващият в последните дни южен вятър потиска и насочва водите на реките Днепър, Днестър и Дунав – под и над делтата на река Дунав, в северно направление. Водата на река Дунав също потиска и насочва водите на другите две реки в северно направление. По този начин се забавя достигането на Днепровските води до териториалните води на България, посочиха от МОСВ. 
Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория - Варна към Изпълнителната агенция по околна среда следят ежеседмично състоянието на черноморските води в три допълнителни пункта в бреговата зона, които бяха определени в отговор на нововъзникналата ситуация – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг.
Мониторингът за състоянието на морските води е координиран с Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма с оглед спокойното протичане на туристическия сезон.
От 15 юни на сайта на Министерството на туризма има специална секция, в която може да се следи актуалната информация за чистотата и температурата на морската вода по българските плажове.