Парламентарната правна комисия подкрепи ветото на президента Румен Радев върху Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), приет от 49-ото Народно събрание на 2 юни 2023 година във връзка с Националната следствена служба. Комисията предлага на Народното събрание да не приема закона повторно.
"Трябва да признаем, че приемането на този закон беше прибързано", посочи Бойко Рашков от "Продължаваме промяната - Демократична България".  Радомир Чолаков от ГЕРБ-СДС отбеляза, че дискусията по темата за следствието трябва да продължи. Хамид Хамид от ДПС посочи, че по- детайлна уредба на следствието в структурата на съдебната власт би решило споровете по темата.
Оспорените разпоредби предвиждат обособяването на директора на Националната следствена служба и следствените отдели към прокуратурите в самостоятелни органи.
Държавният глава подчертава в своите мотиви, че при приемането на оспорените разпоредби от промените в ЗСВ не е съобразено императивното изискване на Конституцията законите да бъдат приемани от Народното събрание с две гласувания. Не са спазени важни положения в Закона за съдебната власт. Нарушени са и редица разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.