Социалната пенсия за старост се увеличава от 247 лв. на 276,64 лв. Решението за това е взето на днешното правителствено заседание и бе обявено на брифинг в Министерския съвет от министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова. 
„Увеличението е с 12%, с колкото се планира да бъдат актуализирани и пенсиите по т. нар. Швейцарско правило, считано от 1 юли тази година“, припомни тя. 
„Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност на гражданите, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите за чужда помощ, каквато се полага на ветераните от войните“, обясни още социалният министър. 
Шалапатова допълни, че увеличението на размера на социалната пенсия за старост ще повиши доходите на близо 126 хиляди души по данни на Националния осигурителен институт. 
„От същата дата – 1 юли, минималният размер на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, при пълен осигурителен стаж, също ще се повишат от 467 лв. на 523,04 лв.“, коментира още Шалапатова.