ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− РУСЕ“

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД  Русе“

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради изграждане на водопроводни връзки по ул. „Доростол“ в гр. Русе на 29.06.2023 г. от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите в следните жилищни блокове: бл. „Протон“, бл. „Електрон“, бл. „Скопие“, бл. „Ниш“, бл. „Битоля“, бл. „Вит“, бл. „Лом“, бл. „Огоста“, бл. „Нисово“, бл. „Химера“, бл. „Истър“, както и на потребители по ул. „Скопие“, ул. „Битоля“ и ул. „Доростол“.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането. 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе


Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“