Столичният общински съвет ще разгледа предложение за изграждане на голям физкултурен салон към 57-о Спортно училище „Св. Наум Охридски“ в район „Красна поляна“, съобщават от пресцентъра на Столичния общински съвет (СОС). За целта общината ще кандидатства по Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и спортни съоръжения в държавните и общинските училища на министерството на образованието и науката (МОН). Ако предложението бъде одобрено, столичният общински съвет ще отпусне съфинансиране в размер до 2 505 654 лв.
Общата сума за изграждането на новия салон е 4 305 654 лв. с ДДС и включва строителни дейности и доставка на обзавеждане и оборудване. Максималният размер на средствата, за които столичната община може да кандидатства по програмата на МОН, е 1 800 000 лв. За остатъка от 2 505 654 лв. е необходимо да бъде осигурено собствено финансиране. 
Съгласно правилата на програмата, общината може да подаде само едно проектно предложение, в което да се включи една единствена дейност. Целта е да се подобрят условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и различните извънкласни спортни активности чрез предприемане на мерки, които да доведат до изграждане, разширяване и модернизиране на спортната база на училищата. Така ще се подобри спортната култура и физическото възпитание на учениците и ще се формира позитивно отношение на младите хора към двигателната активност и активния начин на живот.
На 25 май Столичният общински съвет разгледа предложение за осигуряване на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ремонти на 25 училища и детски градини през тази година. Общата стойност на средствата е до 3 141 830 лв. с ДДС.