Обитатели на жилищен блок „Хаджи Димитър“ в Кърджали се обявиха против намерение на общината да допълни свое решение от март 2014 г., с което да актуализира действащ подробен план. Причината е, че промяната ще позволи застрояването на парцел на метри от кооперацията им, за който парцел по думите на хората вече има издадено разрешително за строеж.
Исканията си обитателите на блок „Хаджи Димитър“ изказаха пред кмета доц. д-р Хасан Азис, а точката за допълнение на решението от 2014 г. заради „допусната очевидна фактическа грешка“, както е посочено в докладната, бе отложена за разглеждане от общински съвет за следващо заседание.
Живущите в засегнатата кооперация обясниха пред медиите, че зад кооперацията им на площ от 226 квадратни метра е издадено разрешително за строеж на 15 метрова жилищна сграда, а самият парцел, за който няма приет Подробен устройствен план (ПУП). За инвестиционното намерение са били уведомени, като съседни страни през пролетта на миналата година.
„Направихме подписка, писали сме жалби до прокуратурата, предизвикахме проверка и от Дирекция за национален строителен контрол, които ни отговориха в писмо, че парцелът е без ПУП, а без него не може да се издава разрешение за строеж“, каза Златка Арсова, обитател на блок „Хаджи Димитър“. Тя допълни, че през октомври е сезирана и прокуратурата, но все още нямат отговор от там.
След разговор с гражданите, както и с лед разговор с общински съветници, кметът на Кърджали обясни пред медиите, че по казуса ще бъде сформирана комисия с участието както на представители на общинска администрация и на общински съветници, така и с част от хората с отношение по темата.
„Поканих представители и на живущи на улицата до следваща сесия, за да се изясни проблема и да се вземе най-правилното решение, което по никакъв начин да не е против интересите на живеещите в тази зона. До следващото заседание на общински съвет ще проведем колко е необходим брой срещи, за да вземем най-доброто решение“, коментира кметът.
Според докладната с предложение за допълнение на Решение №77/2014г. за разрешение за актуализация на действащия ПУП на град Кърджали, “в изписването на Решението е допусната очевидна фактическа грешка, която се изразява в пропуск да се изпише коректно и в пълнота обекта на разработката“.
Записано е също и, че съгласно чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс очевидни фактически грешки, допуснати в административния акт се поправят от органа, който го е издал, и след изтичане на срока за обжалване.