С официална церемония днес бе дадено началото на третото издание на Международния архитектурен форум "Брацигово- Каменният поток на времето". По този повод само днес в Регионалния исторически музей (РИМ) в Пазарджик бе  експонирано тракийското съкровище от с. Равногор.
Събитието бе открито от заместник- министъра на културата арх. Чавдар Георгиев. Той посочи, че темите във фокуса на форума са важни, експертите са на ниво и резултатите са значителни за цялото общество на България. Изводите от дискусиите по темата за въвеждане на енергийна ефективност на обектите от недвижимото културно наследство ще бъдат основа за въвеждане на общи правила за прилагане на мерките. Той отбеляза също, че демографският проблем води до проблеми и с опазването на ценни сгради, архитектурни паметници и недвижими културни ценности, които се саморазрушават, поради липса на грижа. Международното участие в тазгодишното издание на форума може да ни даде отговори как други държави като Италия  работят по тази тема и се справят, посочи арх. Георгиев. Той изрази убеденост, че всички институции- архитекти, строители, общинска и държавна власт могат да работят заедно за намиране на устойчиви политики, които да залегнат на национално ниво за опазване на недвижимото културно наследство. 
Областният управител на Пазарджик Трендафил Величков подчерта, че форумът е важен за цялата държава и изрази надежда, че в бъдеще ще разшири обхвата си. Той предложи като тема за обсъждане в бъдеще да бъде и идеята Брациговската архитектурна школа да се включи в част от националното и международно културно нематериално наследство. В тази връзка Величков вече е разговарял с Ирена Тодорова, изпълнителен директор на Регионален център-София към  ЮНЕСКО. 
Борис Хаджийски -  директор на РИМ- Пазарджик  и председател на Националното сдружение на българските музеи посочи, че връзката между архитекти, строители, конструктори, инженери и специалистите в българските музеи трябва да бъде постоянна в контекста на опазване на културното наследство на нацията, за се опази и паметта на България. 
Кметът на община Брацигово Надежда Казакова каза пред присъстващите на откриването, че форумът се е превърнал в емблема на град Брацигово. Тя припомни, че част от целите на форума е създаването на Национална школа по архитектурно-строителна реставрация в Брацигово.