Очакват се повишения на речните нива днес и през следващите три дни, съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на своя уеб сайт.
Днес в следобедните часове се очакват краткотрайни повишения в старопланинските притоци на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра.
Във вторник и сряда речните нива в Дунавския басейн ще се понижават. Във вечерните часове в сряда и през нощта срещу четвъртък в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни ще са повишенията във водосбора на р. Искър над яз. Панчарево и във водосборите на р. Русенски Лом. В четвъртък речните нива ще се понижават.
Краткотрайни повишение на речните нива ще има днес във водосборите на южночерноморските реки. От сряда вечерта до обедните часове на следващия ден ще има повишения на речните нива в целия Черноморски басейн.
Повишения на речните нива се очаква днес и в Източнобеломорския басейн, по-съществени във водосбора на р. Тунджа над яз. Копринка и на родопските притоци на р. Арда. Във вторник и сряда нивата на наблюдаваните реки ще се понижават. От сряда вечер до обедните часове на следващия ден, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия басейн.
Прогнозите за днес показват, че се очакват краткотрайни повишения на водните нива и в рилските, пиринските и родопските притоци на реките в Западнобеломорския басейн. От вторник речните нивата ще се понижават.
От МОСВ предупреждават, че в резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения от сряда вечер до четвъртък сутрин във водосбора на р. Камчия (р. Луда Камчия, р. Нейковска), както и във водосборите на реките Тунджа (р. Беленска), Марица (р. Въча - горното течение на основната река и притоците р. Читакдере, Тенесдере, р. Широколъшка, р. Триградска, р. Чайрдере), Арда (в горното течение по основната река, р. Черна река, р. Бяла река, р. Есенишка,р. Елховска, р. Текирска, р. Боровинска, р. Черешовска, р. Върбица в горното течение по основната река) и във водосбора на река Доспат (р. Осиковска).