Министърът на енергетиката Румен Радев беше лектор по време на Първия обучителен семинар на тема "Водородна икономика" по проект "Green Skills for Hydrogen, ERASMUS+" на ЕС, който се проведе в Стара Загора. 
"Дали ние ще сме участници в глобалните процеси на въглеродна икономика, или ще бъдем пасивни наблюдатели е персонално решение. Но това са процеси, които се движат и се развиват, и много от технологиите, за които преди само сме мечтали, вече са факт", каза в началото на срещата министърът. Според него възможностите на района на Стара Загора, разглеждайки го глобално като Югоизточен регион на развитие, а не само като област, са огромни. Това позволява една добра перспектива за общността   за следващите поколения, допълни още той.
Румен Радев представи част от проекта "Захир", включващ соларен парк, който да осигури около 30 000 мегаватчаса зелена енергия. Радев посочи, че в проекта са включени 17 партньори от четири държави.
"Водородът е ключов стълб в плановете за устойчиво енергийно развитие на световната икономика и в частност на зелената сделка на ЕС. До 2030 г. на ниво ЕС необходимостта от квалифицирани кадри по възобновяема енергия и водород ще достигне 1 милион души, a след 10 години в региона на Стара Загора необходимостта от квалифицирани кадри по възобновяема енергия и водород ще достигне 7500 души", казаха още организаторите от Института за устойчив преход и развитие и Института по електрохимия и енергийни системи "Акад. Евгени Будевски" при Българската академия на науките.
Със семинара "Водородна икономика" стартира българската програма, насочена към обучение за повишаване на квалификация и преквалификация в иновативната зона на водородните технологии. Форумът имаше за цел да подпомогне преодоляването на съществуващите административни бариери пред създаването на първата водородна екосистема в България, както и за по-нататъшното внедряване на водородната икономика на национално ниво. Пред залата присъстващите можеха да видят демонстрация на модел на кола, която се движи с водород.