Правителството ще проведе извънредно заседание днес, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. 
Оповестеният дневен ред се състои от две точки: 
Проект на решение за одобряване на кандидатури от името на България за член на Европейската комисия; 
Проект на разпореждане за изменение и допълнение на разпореждане №2 на Министерския съвет от 2023 г. за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала. 
Началото на заседанието е от 15:00 часа.