Омбудсманът Диана Ковачева е изпратила становище до министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков по повод обществено обсъждане на промяна и спиране на програма за саниране от 2015 година заради недостиг от 46 млн. лева. Това според обществения защитник ще засегне санирането на 52 сгради, съобщават от пресцентъра на омбудсмана. За 13 блока има проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за дейността „инженеринг“, но впоследствие договорът за обществена поръчка с избрания изпълнител не е сключен, именно поради непотвърден финансов ресурс. 
Диана Ковачева, както и гражданите и техните сдружения питат защо вече седем години тези сгради не са били санирани. Собствениците недоволстват, че без да имат вина за забавянето на дейностите и инфлационните процеси, ще са потърпевши от предвиденото преустановяване на програмата и изразяват съмнение, че тези 46 млн. лева не могат да бъдат осигурени и процесът – завършен. 
Омбудсманът допълва, че засегнатите сдружения на собствениците са били лишени и от възможността да кандидатстват в предвидения срок до 31 май т.г. в друга процедура по саниране, защото едно от изискванията е прекратяване на целевото финансиране по програмата от 2015 година. 
Ковачева предлага да се предвиди подходящ финансов механизъм за законосъобразно и справедливо уреждане на правата на собствениците на засегнатите 52 сгради. 
Омбудсманът констатира проблем и с процедурата за обществено обсъждане, нарушаване на Закона за нормативните актове и препоръчва провеждането на нова процедура за обществени консултации.