Разнообразни спортни занимания, походи, излети, карнавали, клубове по забавна математика и английски език са част от безплатните дейности в Лятната ваканционна програма за деца и ученици, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).
Във всяка от 28-те области на страната се предлагат различни и атрактивни занимания. Учениците могат да се включат в творчески и кулинарни работилници, в уроци по танци, театри и в игри сред природата.
Има и много безплатни дейности в областта на науката и технологиите. Инициативите са на училища, на центрове за подкрепа за личностно развитие и за приобщаващо образование, на общини, читалища, спорни клубове и на други организации.
Цялата Лятна ваканционна програма по области може да се види на този адрес в сайта на Министерството на образованието и науката.