Парламентът прие процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка (БНБ), представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. В подкрепа на решението гласуваха 89 народни представители, 41 бяха „против“ и 24 се въздържаха. В гласуването не участваха от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ), които по-рано обявиха, че днес няма да влизат в пленарната зала. 
Предложенията за кандидати за управител на БНБ се правят от парламентарни групи. Предложенията се внасят в писмена форма до Комисията по бюджет и финанси чрез председателя на Народното събрание в седемдневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание, предвижда приетото решение.
Предложенията заедно с приложените към тях документи се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от седем дни преди изслушването на номинираните в Комисията по бюджет и финанси на парламента. Кандидатите се проверяват за принадлежност към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
При гласуването в пленарната зала за избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за”. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор, се посочва още в процедурните правила.
Решението за откриване на процедура за управител на БНБ беше прието без дискусия. "Изглежда няма да има сериозен дебат по темата, защото управляващите в лицето на ПП и ДБ ги няма в залата, днес са на курс за заварчици, ще ги обучават на сглобки и заварки", коментира Стоян Таслаков от "Възраждане" по този повод.