ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− РУСЕ“

 

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД  Русе“

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради изграждане на водопроводни връзки по ул. „Алеко Константинов“ и ул. „Тома Кърджиев“ в гр. Русе ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите в следните зони:

Дата

Часови интервал

Зона с нарушено водоподаване

12.06.2023 г.

8:30 ч. – 17:00 ч.

Централна градска част в района на ул. „Константин Величков“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Александровска“

 

 12.06.2023 г.  8:30 ч. – 17:00 ч.

ул. „Тома Кърджиев“ и ул. „Отец Паисий“

 Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе 


Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“