В Стара Загора ще се състои обучение за усъвършенстване и повишаване на професионалните умения на директори на образователни институции, педагогически съветници, училищни психолози и други, чиято работа е свързана с малолетни и непълнолетни. Това съобщават на официалния сайт на местната администрация, която съвместно с Областната дирекция на МВР и Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, са организатори на проявата.
Форумът ще се състои днес от 15:00 часа в зала "П. Р. Славейков". Целта е постигане на положителни резултати в противодействието на детската престъпност и осигуряване на безопасна среда за децата в общината.
Водещ лектор ще бъде инспектор Петьо Петков от сектор ,,Противодействие на уличното разпространение на наркотични вещества“ към Столичната дирекция на вътрешните работи. Той ще направи презентация на тема ,,Всички заедно срещу наркотичните вещества“.
Събитието се реализира след работна среща между директора на ОДМВР – Стара Загора и административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора, на която са обсъдени основни тенденции на развитие на младежката и детска престъпност.