Заместник-министърът на външните работи Велислава Петрова прие специалния пратеник по миграцията в Министерството на външните работи на Дания. Двете страни обсъдиха миграционните предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз (ЕС), и възможните общи решения на ниво ЕС, съобщи Министерството на външните работи на сайта си. 
Общо бе виждането за важността на превантивните мерки за ограничаване на миграцията и необходимостта от засилване на сътрудничеството с трети страни, което да доведе до намаляване на миграционния поток към ЕС. 
Датската страна изрази подкрепа за увеличаване на финансирането от ЕС за подобряване на инфраструктурата по външните граници на ЕС. Сътрудничеството между двете страни ще продължи с оглед следващото заседание на Европейския съвет на 29-30 юни т.г, на което лидерите ще обсъдят темата „миграция“.
Европейската комисия обяви на 20 март, че започва пилотен проект с България за предотвратяване на незаконното пристигане на мигранти и за подобряване на охраната на границите. Предвижда се нашата страна да прилага мерки за ускорена оценка на молбите за убежище и за връщането на онези, чиито искания са били отхвърлени.