На 8 юни, четвъртък, от 17:30 часа, в зала "П. Р. Славейков" ще се състои публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз на община Стара Загора за 2022 година, съобщават на официалната страница на местната администрация.
Материали за отчета са публикувани на интернет страницата на общината. Становища по годишния отчет и на сметките за средства от Европейския съюз могат да се представят в деловодството на общината и на електронни адреси: [email protected]  и [email protected] до края на днешния работен ден.