Община Стара Загора приема документи за кандидатстване по втория етап от програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради. Това съобщават на официалната страница на местната администрация. Оттам допълват, че Министерство на регионалното развитие и благоустройството вече е отворило процедурата за кандидатстване по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Той предвижда безвъзмездната финансова помощ да е 80% от допустимите разходи. Крайният срок за кандидатстване е 16 януари 2024 г. до 17:00 часа. 
Допустими за участие са всички многофамилни жилищни сгради в страната, управлявани по реда на ЗУЕС и проектирани преди 26 април 1999 година. Документи отново ще се подават чрез общинските администрации.
Одобрените сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта.
Допълнителна информация с насоките за кандидатстване са достъпни на сайта на община Стара Загора. 
Както БТА писа,  община Стара Загора подаде 75 проектни предложения за включване в първия етап на процедурата за обновяване на жилищните сгради. Общата стойност на предвидените дейности за тези проектни предложения е 117 363 906,68 лева и разгърнатата застроена площ е 383 973,16 квадратни метра.