„Актуалността на миналото“ е заглавието на новата книга на Валентин Вацев. Томът събира статии, студии и есета на автора, съобщават издателите от „Изток-Запад“.
По думите им, Вацев представя гледната си точка, че миналото не е килер, запълнен със стари и ненужни вехтории, които се пазят за всеки случай, но които вече никога няма да са потребни. То е актуално, насъщно, продуктивно и може да даде очертания на бъдещето, допълват издателите.
Валентин Вацев е роден през 1950 г. във Варна. Завършил е Философско-историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. До 1997 г. е член на изпълнителното бюро на БСП. Преподавател е в Академията за обществени науки и социално управление (АОНСУ). Автор е на книги като „Хроники на безвремието“ и „Третата национална катастрофа“. / ГН