Общо 650 кандидат-студенти са подали заявления за участие в изпита по английски език, който започна днес в 272-а аудитория в Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Това съобщи пресцентърът на висшето училище.
На изпита кандидат-студент изтегли вариант 2, в присъствието на заместник-ректора доц. д-р Анета Антонова. Председател на изпитната комисия е проф. Снежина Димитрова.
Доц. Антонова поздрави кандидатите с избора им да продължат образованието си в Софийския университет, най-старото висше училище в България, което тази година празнува 135-годишнината от създаването си. Тя подчерта, че във века на глобализация, в който живеем, обменът на знания е невъзможен без владеенето на чужди езици и пожела на кандидатите да намерят място в някоя от множеството специалности в университета, за която изпитът по английски е балообразуващ.
Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит по английски език, са: "Философия"; "Психология"; "Социология"; "Политология"; "Публична администрация"; "Библиотечно-информационни науки"; "Публични информационни системи"; "Философия (на английски език)"; "Английска филология"; "Испанска филология"; "Португалска филология"; "Скандинавистика"; "Класическа филология"; "Унгарска филология"; "Новогръцка филология"; "Румънска филология"; "Тюркология"; "Арабистика"; "Иранистика"; "Китаистика"; "Индология"; "Японистика"; "Кореистика"; "Арменистика и кавказология"; "Южна, Източна и Югоизточна Азия"; "Африканистика (на английски език)"; "Химия и английски език"; "Биология и английски език"; "Регионално развитие и политика"; "География и английски език".
С успешно положени изпити по география и по английски език кандидат-студентите могат да кандидатстват за специалностите "Туризъм" и "Климатични промени и управление (на английски език)".
Изпитите по френски и по италиански език за кандидат-студенти от втората сесия се състояха вчера в Софийския университет.