В Института "Конфуций" към Софийския университет "Св. Климент Охридски" се провежда Седмата международна научна конференция "Пътят на коприната". Тя има за наслов названието на известния древен междуконтинентален път, свързващ Азия, Североизточна Африка и Европа, превърнал се в символ на богатия културен обмен между Китай и света, между Изтока и Запада, съобщи пресцентърът на висшето училище.
На събитието присъстваха ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков, Ян Дзиенцюн - министър-съветник в посолството на Китай, Ян Тиен - началник по образователните въпроси в посолството на Китай, проф. д-р Мадлен Данова - декан на Факултета по класически и нови филологии на СУ, доц. д-р Надя Чернева - заместник-ректор на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", преподаватели и гости.
Форумът бе открит от доц. д-р Антония Цанкова - ръководител на Катедрата "Китаистика" в Софийския университет, която поздрави всички и отбеляза, че конференцията се е състояла за първи път през 2011 г. и вече е традиция в академичния живот на общността. Тя изрази увереността си, че за седма година събитието ще се превърне в обединителен център на дискусии, обмяна на опит и виждания по разнообразни теми.
Ян Дзиенцюн изказа своята благодарност на организаторите на семинара - Институт "Конфуций" в София, на приятелите от България и Китай, които са положили усилия за провеждането на двудневната конференция.
По думите му инициативата "Един пояс, един път", започнала преди десет години, дава плодотворни резултати, превърнала се е в отворена и глобална платформа за сътрудничество, която надхвърля географските ограничения, преодолява културните различия и интегрира нуждите за развитие. Ян Дзиенцюн изтъкна, че културният обмен между Китай и страните от Централна и Източна Европа има дълга история, и е важен канал, свързващ Азия със Северна Африка и Европа, сближава ни тясно и се е превърнал в основна артерия на комуникация в икономиката и културата, и в двете посоки.
В изказването си той проследи историята на отношенията между Китай и България, и началото на преподаването на китайски език в Софийския университет през 1953 г., и основаването на специалността "Китаистика" в Алма матер през 1991 г. Ян Дзиенцюн каза, че този научен семинар обединява китаисти и учени, изучаващи Изтока и други китайски изследователи от цял свят, за да споделят най-новите научноизследователски перспективи, концепции и постижения, и да обсъдят въпроси в китаистиката. Той изрази увереността си, че научното събитие ще има положително влияние върху развитието на българо-китайските отношения.
Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков прочете поздравителен адрес до организаторите на конференцията, до участниците и гостите. В него той отбеляза, че научният форум вече се е утвърдил като традиция и е изключително ценен за междукултурния обмен между България и Китай. По думите му това са два народа - толкова далечни в географско отношение, и толкова близки заради доброто си сътрудничество, а Институтът "Конфуций" отдавна е доказал, че е средище на наука и култура, много важни за отношенията между нашите две страни.
"Древният път на коприната и днес е актуален, и важен. Път, по който днес крачат образованието и науката, обменът на знания и култури. Поздравявам ви за разнообразието от теми, които сте заложили в панелите на конференцията и съм сигурен, че ще имате отлични резултати след приключването й, решения на поставените проблеми, както нови идеи и планове за нови срещи", каза проф. Герджиков. 
Деканът на Факултета по класически и нови филологии проф. Мадлен Данова също отправи поздрав към присъстващите и отбеляза, че е впечатлена колко разнообразни и интересни теми ще бъдат разгледани на научния форум. Тя каза, че е щастлива, че на форума ще се представят толкова много различни гледни точки за света и това ще ни покаже как можем да се учим едни от други, въпреки различията и да намираме общи решения на проблемите, за да продължим напред към едно по-добро бъдеще.
Директорите на Институтите "Конфуций" - Аксиния Колева и проф. Лиу Сиумин, поднесоха приветствие към всички участници и гости. Те благодариха на всички, спомогнали за провеждането на събитието и подчертаха тяхната изключителна подкрепа и сътрудничество.
Целта на конференцията е да събере синолози, ориенталисти и други специалисти, занимаващи се с различни аспекти на синологичните изследвания, които да споделят нови концепции, идеи и обсъждат въпроси от различни области в основните панели: китайски език и литература - традиции, съвременност, перспективи; езикови изследвания на китайски и български език - актуални тенденции на китаистиката в България и българистиката в Китай; духовна традиция, философия, култура на Китай - развитие, влияния, взаимодействия; пътят на коприната като връзка между цивилизации - история, археология, пътища на обмен на материални и духовни ценности, икономически, социални и културни процеси между Изтока и Запада; съвременен Китай и светът - социално-икономическа динамика, вътрешна политика и международни отношения, идеи и перспективи за развитие; историческо и културно наследство на Китай, културен обмен и туризъм; китайско традиционно и съвременно изкуство - процеси, влияния и перспективи.