ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− РУСЕ“

 

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД  Русе“

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради изграждане на водопроводни връзки в гр. Русе ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите в следните зони:

Дата

Часови интервал

Зона с нарушено водоподаване

06.06.2023 г.

8:30 ч. – 17:00 ч.

• ул. „Иван Вазов“ в участъка от ул. „Дондуков-Корсаков“ до ул. „Николаевска“;

• ул. „Николаевска“ в участъка от ул. „Рила“ до ул. „Иван Вазов“;

• ул. „Червен“ в участъка от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Николаевска“;

• ул. „Дондуков-Корсаков“ в участъка от ул. „Дондуков-Корсаков“ № 3 до ул. „Иван Вазов“

 07.06.2023 г.  8:00 ч. – 17:00 ч.

ул. „Княжеска“ в участъка от бул. „Славянски“ до ул. „Епископ Босилков“

 Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе


Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“