Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) отваря за кандидатстване мярката „Подкрепа за уязвими домакинства – SAFE“, с която ще бъдат подкрепени 320 000 уязвими семейства с деца. Преди да започне изплащането на добавките, Агенцията за социално подпомагане следва да подаде проект до 15 юни 2023 г. Това се съобщава на официалния сайт на ПРЧР. 
С бюджет от близо 47,5 млн. лв. се очаква да бъдат подпомогнати уязвими семейства, които получават месечни помощи съгласно Закона за семейните помощи за деца. Подкрепата има за цел компенсиране на разходите на домакинствата с деца за електро- и топлоенергия, които са повишени вследствие на инфлацията и войната в Украйна, уточняват още от ПРЧР.
Дейностите по проекта следва да приключат най-късно до 30 ноември 2023 г. Условията за кандидатстване са публикувани тук и тук
Над 300 млн. лв. по ПРЧР за периода 2014-2020 са насочени към мерки в подкрепа на заетостта на хората с увреждания в България, заяви преди дни ръководителят на УС на ПРЧР Цветан Спасов по време на Националния форум „Социалната отговорност на големите корпорации и работния потенциал на хората с увреждания“.