Четири са специалностите, в които Професионалната гимназия по транспорт в Русе е обявила прием след 7 клас:
Автомобилна мехатроника - дуална система на обучение;
Автотранспортна техника - дуална система на обучение;
Промишлена електроника - дуална система на обучение;
Подемно-транспортна техника - дуална система на обучение.
А ето как гимнацията описва своите предимствата:
Безплатно придобиване на свидетелство за правоуправление категории АМ, В и С, както и свидетелство за автокран, мотокар, електрокар и автовишка;
Стаж по програма "Еразъм +" в Европа и получаване на международен сертификат EUROPASS;
Платени практики по проекти "Подкрепа за дуалната система на обучение" и "Ученически практики - 2" и не на последно място - осигурена стипендия.