Организацията на автори и композитори „Музикаутор“, организацията на продуценти и изпълнители ПРОФОН и Съветът за електронни медии (СЕМ) обединяват сили за засилване на контрола по отношение на правомерното използване на музикално съдържание от доставчиците на медийни услуги, съобщават от „Музикаутор“. Решението е взето след среща между представителите на трите организации.
СЕМ ще продължи търсенето на по-ефективни методи за защита на авторските и сродни на авторското права, както в производството по лицензиране или регистриране, така и при упражняване на надзор върху дейността на доставчиците, а „Музикаутор“ и ПРОФОН са заявили готовност за активно сътрудничество с регулатора.
Съгласно Закона за авторското право и сродните му права, използването на музика изисква предварително разрешение от правоносителите или от организациите, които ги представляват и управляват авторските и сродните им права. От друга страна, лицата, които кандидатстват за лицензия или регистрация от СЕМ, следва да представят доказателства за уредени права за музикалното съдържание в програмите си, в съответствие с изискванията на Закона за радиото и телевизията както при самото кандидатстване, така и впоследствие – при поискване.
Фт началото на годинатая в СЕМ са получени близо 20 сигнала за различни телевизионни оператори, които не са уредили съответните права и неправомерно използват музикални произведения. 
„Предвид обществената значимост на авторските и сродните на авторското права, СЕМ, в рамките на своите законови правомощия, е предприел необходимите действия и проверки по тези сигнали“, посочват членовете на СЕМ.
Изпълнителният директор на „Музикаутор“ Иван Димитров подчертава, че уреждането на правата е ключово и за самия медиен сектор с цел предпазването му от нелоялна конкуренция.
Изпълнителният директор на ПРОФОН Владимир Владимиров посочва, че съвместната работа със СЕМ е съществена за защитата на сродните права. 
Представителите на „Музикаутор“, ПРОФОН и СЕМ се обединяват около позицията да предприемат всички законови действия за обезпечаване на правомерното използване на музикалното съдържание в радио- и телевизионните програми.
/ДД