Празникът на детството – 1 юни, беше повод учители и ученици от ПГДВА „Йосиф Вондрак“-Русе да празнуват заедно събитието. Учителите – с изложба на играчки и лакомства от своето време, а учениците – с балони и любими детски песни в училищния двор. С много настроение всички си спомниха за отминалите незабравими години и най-важно, учениците видяха, че и техните учители са били деца!