Две свлачища възнамерява да укрепва община Брезник, съобщиха от администрацията. Ще бъде направено инженерно-геоложко проучване и изработен инвестиционен проект за укрепване на свлачищата по пътя  Гърло – Трън в землището на брезнишкото село  Конска, както и в района на село Слаковци по пътя Брезник - Слаковци. За целта общината е заделила 165 000 лв. без ДДС.
Свлачището в село Конска е възникнало в края на март 2018 г. след критично водонасищане на терена от атмосферни валежи. От процесите е засегнат път в участък с дължина 40 м, който е  разрушен. Аварийно е се използва временен обходен път. Същият е черен, без настилка и това затруднява значително  движението на моторни превозни средства. Пострадали са и земеделски имоти. 
Свлачището в село Слаковци е възникнало през април 2021 г. след обилни атмосферни валежи. Засегнати са терени в местността „Кръст“. Свлечените земни маси са достигнали до коритото на река Конска, десен приток на  Струма.  
В  участъка реката прави широк ляв завой и подмива десния висок около 1,5- 2 м бряг. В резултат на разрушителната дейност на реката десният бряг е подложен на интензивна странична ерозия.
При ново развитие на свлачищните процеси съществува реален риск от заприщване на речното корито на р. Конска и наводняване на обработваеми земеделски площи в землището на с. Слаковци. При излизане на р. Конска от коритото и е застрашен и път ІІІ-811 Брезник – Слаковци, предупреждават от общината.