Доброто управление е невъзможно без добра администрация, без компетентни, безпристрастни и мотивирани държавни служители. Това каза служебният министър-председател Гълъб Донев пред студенти и преподаватели по време на традиционната среща на специалност „Публична администрация“ във Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.
Според премиера работата за държавата е несравнима с всяка друга работа, защото може и да не носи високо заплащане, но предлага шанс за всеки, който намира смисъл в това да служиш на хората.
Според Гълъб Донев държавните служители не трябва да бъдат възприемани като „слуги“ на политиците, изпълнители на техни прищевки или дежурни изкупителни жертви за неуспехите им. По думите му достойнството на хората от държавната администрация – личностно и професионално – трябва да бъде уважавано и защитавано. „Всяка една администрация и всеки един служител са неразривна част от държавата и обществото, а не са „инструмент за поръчки“ на една или друга политическа партия“, заяви министър-председателят.
Премиерът Донев поздрави ръководството на катедрата и нейните възпитаници за 26-ата академична година от основаването на специалността.
Комплексният характер на придобитите знания и умения, завършвайки специалност „Публична администрация“, позволява широка сфера на реализация на студентите, се посочва на сайта на Философския факултет.