Национални програми за развитие на образованието предстои да разгледа Министерският съвет на редовното си заседание утре, съобщават от пресслужбата на кабинета. Заседанието на служебното правителство започва в 10:00 часа.
Министрите се очаква да разгледат проект на решение за обявяване на имоти - частна държавна собственост, за имоти-публична държавна собственост, и за безвъзмездното им предоставяне за управление на Национална компания "Железопътна инфраструктура" за реализацията на национален обект "Модернизация на железопътната линия София-Драгоман - Сръбска граница: жп участък Волуяк - Драгоман".
В дневния ред на заседанието са включени няколко решения за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства в различни части на страната.