Община Перник проведе обществена дискусия на тема "Добри практики в предоставянето на интегрирани социално-здравни услуги", съобщиха от пресцентъра на общината.
Събитието е част от проект "Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности" по Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи". Дейностите се финансират от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.
Дискусията се проведе в новия център по проекта, намиращ в квартал "Твърди ливади", който предстои да бъде оборудван и обособен като място за събития и обучения.
Дискусията откри заместник-кметът на Перник Стефан Кръстев. Той разказа, че наред с всички добри неща които се случват в града, е необходимо местната администрация да обърне внимание и на процеса по приобщаване на маргинализираните групи.
На събитието се представиха заложените цели и дейности от екипа, ръководещ проекта. Сред тях са изграждането на Център за предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в квартал "Мошино" и детска площадка. Преди няколко месеца по проекта бе поставен и първият в Перник автоматичен външен дефибрилатор на партера на общинската администрация. Очаква се такива устройства да има и на други две възлови точки в града.
Като част от дейностите по проект "Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности" вече е закупен и мобилен медицински кабинет за предоставяне на здравни услуги. Чрез него ще се извършват мобилни прегледи от различни здравни специалисти в целевите общности, както и скрининг и тестване за обществено-значими заболявания като ХИВ/СПИН, диабет, туберкулоза и др.
В днешната дискусията участваха представители на различни институции и граждани.
Проектът "Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности" е на стойност близо 2 милиона лева и продължителност от 24 месеца. Освен осигуряване на техническо оборудване, ще бъдат проведени серия от събития с културна и социално-здравна насоченост. Те ще са свързани с преодоляване на негативните стереотипи сред обществото спрямо малцинствата.