Ученици от пет учебни заведения в Кърджали изработиха и подредиха в изложба триизмерни модели на чапли. Събитието бе част от образователната приложна кампания „Пази дивите птици" на фондация „Надежда“, съвместно с Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров“ по проект „Градът на чаплите". Творбите бяха класирани от жури, а участниците наградени.
Изработените макети включваха материали като хартия, найлон, пластмаса, чак до птичи пера. Посветени на естествената смесена чаплова колония на левия бряг на река Арда в пределите на град Кърджали, повечето от макетите са изработени в реален размер и показват не само видовете чапли в колонията, но и виждането на учениците за съчетаване на материали и техники.
„Чрез тази и други инициативи имахме възможността да реализираме една чудесна идея, свързана с чапловата колония в Кърджали. Чаплите са вече тук в своя дом, гнездят и се радваме, че направихме сериозни постъпки да информираме обществеността и туристите какво представлява колонията и какви видове се срещат в нея“, каза Елисавета Кехайова, директор на РБ“Н.Й.Вапцаров“ и ръководител по проекта. Тя припомни за създаденият късометражен филм, посветен на колонията; за поставените двуезични информационни табели; за почистването от ученици на местообитанието на чаплите малко преди да долетят тази пролет. 
„С всичко това сме се стремели към ангажираност от страна на обществото и опазване на чапловата колония, както и за ограничаване на негативното въздействие от човешка дейност“, каза още Елисавета Кехайова. Тя допълни, че по проекта е закупен и телескоп, който е на разположение в регионалната библиотека за наблюдения.
Чапловата колония обитава заблатеното пространство на левия бряг на река Арда повече от десетилетие, като сред чаплите могат да бъдат видени и други видове птици, а мястото се определя като естествен резерват в градска среда, който се радва на присъстването и на орнитолози в определени периоди, подходящи за наблюдения.
Настоящият проектът не е единствен в посока опазване и популяризиране на чапловата колония, но цели отново да обърне вниманието на обществото към птиците и грижата за тях.