Запитване по телефона и онлайн сред 758 ползватели на стикера „СТОП реклама!“ отчита над 85% ефективност. Това съобщават организаторите на кампанията. Проектът „Предотвратяване образуването на битови хартиени отпадъци от нежелана поща, разпространявана в пощенските кутии на домакинствата на територията на Столична община, чрез въвеждане на механизъм „СТОП на рекламата!“ е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В отговор на въпрос: „След залепяне на стикера какво се случи с количеството рекламни материали, получавани в пощенската ви кутия?“ над 50% от запитаните твърдят, че вече изобщо не получават нежелана реклама. Други 32% от анкетираните са отговорили, че количеството брошури намалява чувствително. При 11% от хората със стикерите хартиената реклама „малко е намаляла“, а шест на сто отговарят, че продължават да получават същото количество хартиени реклами. 
Над 26 500 стикера са разпространени до домакинства на територията на Столичната община. Организаторите на кампанията напомнят, че "СТОП реклама" цели намаляването на количеството неадресирана хартиена реклама, която получават столичните домакинствата в пощенските си кутии. Те посочват, че според постоянни измервания в рамките на инициативата кутия без стикер получава между 13 и 15 кг. хартиена реклама годишно (в зависимост от квартала в София), а кутия със залепен стикер получава - около 1,7 кг.
По данни, получени в рамките на проекта, годишно през пощенските кутии в столицата минават над 10 000 тона хартия под формата на рекламни брошури и листовки, които не се четат от 47% от домакинствата. От тези рекламни материали 80% се превръщат в отпадък в рамките на 24 часа, коментират организаторите.
Всеки гражданин в София може да получи стикер с онлайн заявка или на т.нар. „екоточка“, разположена в града. На сайта на кампанията има и "зелен калкулатор", чрез който може да се изчисли какво е негативното влияние на „нежеланата поща“ към момента за дадено населено място и какъв може да е ефектът от спестената "нежелана поща" при въвеждане на механизма "СТОП реклама". Началото на кампанията беше поставено в края на 2021 г.