Реалната картина на корупцията по високите етажи на властта остава скрита, тъй като водените наказателни производства не отразяват същинското състояние на корумпираност на публичния сектор на високо ниво. Това едно от заключенията на годишния мониторингов доклад за 2022 г. на Антикорупционния фонд, озаглавен „Антикорупционни институции 2022: Широко затворени очи“.
Докладът бе представен днес.
Виновни в извършването на корупционни престъпления сред най-високопоставените длъжностни лица на практика няма, сочи още докладът.
Според авторите политическите турбуленции през годината са намерили своето отражение и в наказателните производства за корупция по високите етажи на властта. Започнатите разследвания с явен политически оттенък са доказали за пореден път безусловната необходимост от неутрални органи за наказателно разследване и особено неговото ръководство, се посочва в доклада.
Според текстовете в него миналата година се е оказала преходна между две отделни групи санкции, наложени от САЩ през 2021 г. и 2023 г. по глобалния антикорупционен закон „Магнитски“ на редица разпознаваеми лица от българския обществен, икономически и политически живот.
Анализаторите посочват, че българските антикорупционни органи не са показали желание или възможност за работа.
В доклада се напомня, че миналата година са закрити специализираните съд и прокуратура. Изследваните казуси в последните четири анализа показват, че прехвърлянето в специализираното правосъдие на делата за политическа корупция не е довело до никаква позитивна промяна.
Според анализаторите през 2022 г. са направени добри законодателни предложения за повишаване на ефективността на наказателния процес, които обаче не са приети от парламента. Предприемането на адекватни стъпки по посока реформа на системата на наказателно правосъдие би довело до подобряване на състоянието на борбата с корупцията по високите етажи на властта, пише още в доклада.