На пръв поглед математиката и любовта нямат нищо общо, но изследване за трайността на връзките доказва обратното. В него се включват 2000 души и резултатът е откриването на формула за успешната връзка, съобщава Дарик.

Ако искате да разберете колко ще трае любовта, трябва само да направите следното изчисление: L=8+.5У-.2P+.9Hm+.3Mf+G-.3G-.5(Sm-Sf)2+I+1.5C.

L е предвидената продължителност на връзката в години. Y е броят години, в които се познавате преди да започне връзката ви. P е общият брой на партньорите, които сте имали. Hm – важността, която мъжът придава на връзката. Mf – важността, която жената придава на връзката. G – важността, която двамата партньори отдават на хумора, събрани заедно. G - важността, която двамата партньори отдават на външния вид. Sm и Sf – важността, която мъжът и жената отдават на секса. I – оценката на партньорите за родителите им. C – важността на децата за двамата партньори.

Всяка от гореспоменатите променливи се оценява по скала от 1 до 5, като 1 е най-маловажното, а 5 е най-важното. Ако сте умерени в отговорите си и давате средна оценка 3 на изброените променливи, връзката ви ще трае 22,1 години.