Община Разград подписа днес 17 партньорски споразумения със Сдружения на собственици за кандидатстване за енергийно обновяване на жилищни сгради, съобщиха от общинската администрация. Дванадесет от заявленията за участие във финансираното по Националния план за възстановяване и устойчивост са подадени чрез професионалните домоуправители Маргарита Иванова и Милена Иванова, а останалите – чрез управителните съвети на Сдруженията. 
Заместник-кметът Мирослав Грънчаров уточни, че до крайния регламентиран срок в Община Разград са подадени заявления за 16 сгради в областния център и за една в село Стражец. След тази дата общинска администрация започна изготвяне на количествено-стойностни сметки за всеки проект, попълване и обработване на документите, нужни за въвеждане в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН). Въвеждането в системата се извършва и в момента, като крайният срок е 31 май, посочи Грънчаров.
Проектите на сдруженията са на обща стойност 13 301 000 лв., най-малкият е за 194 000 лв., а най-големият – за 1 358 000 лв. Следващият етап от процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1“ е класиране на проектите от Министерството на регионалното развитие. Това се извършва по различни критерии, сред които са обща площ на сградата и ниво на ангажираност на членовете на етажната собственост.
Възможност за повече точки дава и постигнатото ниво на подобрение на жилищната инфраструктура след прилагане на мерките по енергийната ефективност. По него се оценява изпълнението на мерки, допринасящи общия архитектурен облик на града в съответствие с одобрена от общинската администрация наредба/указания, посочи зам.-кметът. Той добави, че за да могат проектите от Разград да се възползват от точки по този критерии, общината е разработила проект на Наредба за общия архитектурен облик на градската среда. Документът е публикуван на сайта на Община Разград и се очаква да е влязъл в сила при реализацията на следващите етапи от процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1“.