Общо девет проекта ще получат финансиране от Програма Култура на Община Габрово в първата сесия за съфинансиране на проекти в областта на културата в първата сесия на финансиране за тази година. Това съобщиха за БТА от общинската администрация. 
Експертна комисия, назначена от кмета на Габрово, е извършила оценка на съдържателната част и е предложила за финансиране проекти в няколко приоритета. 
По приоритет „Утвърдени фестивали и творчески инициативи“ са одобрени Международен фестивал за деца и възрастни „Рачо и Дешка“ - Фондация „ОТ БГ“, „Неофит Рилски – Духовник, книжовник, просветител, основоположник на новобългарското образование“ - Национален музей на образованието – Габрово, „Песни в полите на Балкана – от минало към бъдеще“ - НЧ „Светлина – 1927“, „Х Конкурс за детско творчество „Аз, моето семейство и моят град“ - НЧ „Зора-1872“.
По втория приоритет - „Творческо изживяване и социализация на пространствата“ одобрени са „Театър 24“ - Малка театрална компания, Фестивал „Leap off page“ - Фондация „Елизабет Костова“, Лятно училище „Кристо и Жан-Клод“ - Музей „Дом на хумора и сатирата“, „Нови тъкачи за Габрово“ - „Росина Пенчева“ ЕООД -Клон Габрово и Спомени от старите ленти - Перфект ЕООД.
Програма Култура е създадена през 2011 г. Основната ѝ цел е да подкрепя и стимулира развитието на значими културни инициативи и създаването на качествени културни продукти, търсене на оригинални и новаторски подходи и решения в съответствие със стратегическите приоритети на Община Габрово. Финансовите средства, необходими за реализирането на Програма Култура, се осигуряват ежегодно от бюджета на Община Габрово. Администрирането и координацията на Програмата се осъществяват от отдел „Култура и туризъм“ при Община Габрово. Чрез финансови инвестиции и подкрепени проекти в различни области на културата програмата работи за гражданите на община Габрово и за самия културен сектор.