Традиционните тридесет и девети по ред Кирилометодиевски четения, организирани от Катедрата по кирилометодиевистика на Факултета по славянски филологии, се провеждат в заседателната зала 1, в Ректората на СУ. Това съобщи пресцентърът на висшето училище.
Тази година четенията са посветени на 90 години от рождението на проф. Ангелина Минчева и на 200 години от излизането на книгата на Йозеф Добровски за Кирил и Методий.
Научният форум започна със спомен за проф. Ангелина Минчева от проф. д-р Андрей Бояджиев, ръководител на Катедрата по кирилометодиевистика, която бе една от най-талантливите изследователки на делото на Кирил и Методий, и на библейските текстове. По думите му има определена връзка между тази нейна годишнина и 200-годишнината от прочутата книга на Йозеф Добровски през 1823 г.
Деканът на Факултета по славянски филологии доц. д-р Бойко Пенчев откри традиционните четения. На 24 май всички говориха за делото на Кирил и Методий, за неговото значение за България и за цялата европейска цивилизация, а сега имам късмета да бъде сред хората, които най-добре познават това дело и неговите продължения във времето, каза деканът.
Доц. Пенчев изтъкна, че винаги се е отнасял с дълбок респект към колегите медиевисти още от студентските си години. "За мен старобългаристиката, медиевистиката са онзи дял от филологията, който олицетворява високия стандарт във филологическата наука", каза доц. Пенчев.
В приветствието си той обърна внимание, че почитането на учителите ни е изключително важно. Но не по-малко важно е и присъствието на младите хора на събитието и акцентира върху тази сплав между поколенията учени.
Доц. Пенчев изрази увереността си, че на Кирилометодиевските четения ще има интересни дискусии и пожела успех на конференцията.
Проф. Искра Христова-Шомова, една от първите докторантки на проф. Ангелина Минчева, разказа свои спомени за нея.
Форумът продължи с пленарни доклади.