Ученици от Хасково ще се запознаят с биоразнообразието в защитена зона "Родопи Средни", съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково, която е организатор на проявата днес следобед. Обиколката ще бъде в лесопарка "Кенана" край Хасково.
По време на посещението експерти от РИОСВ – Хасково ще запознаят учениците от Средно училище "Васил Левски" с местообитанията и видовете растения и животни, предмет на опазване в защитената зона и ще дискутират с участниците в събитието политиката по управление на защитените зони и биологичното разнообразие. Инициативата е по повод отбелязването на Европейския ден на екологичната мрежа "Натура 2000", Международния ден на биологичното разнообразие и Световния ден на околната среда.
Възпитаниците на учебното заведение ще се включат при необходимост и в почистване на защитената зона.
Предишното събитие с участие на деца и ученици, което РИОСВ-Хасково организира, бе конкурс за рисунка или снимка на тема "Инвестираме в нашата планета". Награждаването се състоя на 27 април.