Приключи проверката срещу кмета на Пловдив Иван Тотев, съобщиха от Окръжна прокуратура. Тя се извършваше във връзка с публикации в електронните медии, съдържащи и препратки към аудиозаписи от изказвания на Тотев. В записите градоначалникът даваше партийни разпореждания на свои хора как умишлено да дискредитират областния управител Венцислав Каймаканов.
Подчинените на Тотев трябвало да внасят незаконосъобразни решения, които губернаторът да връща. Така вината за това, че Пловдив не върви напред, щяла да падне върху Каймаканов. Днес разследващите оповестиха, че няма достатъчно данни за извършено длъжностно престъпление.

При проверката е било разследвано дали във фазата на подготовка на две решения на Общински съвет – Пловдив са допуснати конкретни нарушения на служебните задължения или неизпълнение на такива задължения от длъжностни лица от общинската администрация, с предвидената от наказателния закон специална цел - да набавят за себе си или за другиго облага или да причинят другиму вреда. Такива нарушения или неизпълнения не са били установени.

Бил разгледан компакдиск, съдържащ записите, касаещи проведено партийно събрание, предоставен от вестник „Марица”.

Било е конкретизирано възможно събитие, на което евентуално е била разисквана тематиката, предмет на записите – събрание на организацията на район „Запад” на политическа партия ГЕРБ, проведено на 08.10.2013г. в централния офис на партията в гр. Пловдив.

Като присъствали на събранието са били установени кмета Пловдив Иван Тотев и още 14 лица. Снети са били обяснения от всеки един от тях, в които те са отрекли на събранието да са били дискутирани теми, свързани с решенията на Общински съвет – Пловдив, или са заявили липсата на спомени да са били извършвани такива разисквания.

С оглед липса на достатъчно данни за извършено престъпление, наблюдаващият прокурор е постановил отказ да бъде образувано досъдебно производство.