Около 220 служители от структурните звена на МВР в област Търговище осигуряват охраната на изборните секции. Денят на изборите за народни представители в областта започна и протича в спокойна обстановка. Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряване на спокойното протичане на изборния ден, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Ани Кръстева.
Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес и са съотносими към дейността на МВР, на денонощната телефонна линия 02/90 112 98 и на имейл [email protected] , припомнят от пресцентъра.
Създадена е организация звената на дирекция „Български документи за самоличност“ в Областната дирекция на МВР-Търговище, Районно управление-Попово и Районно управление-Омуртаг да работят в днешния изборен ден с граждани от 8:00 до 19:00 ч. И днес с оглед упражняване на избирателните права на гражданите ще бъдат издавани удостоверения за гласуване на онези от тях, които не притежават валидни документи - лична карта или паспорт, защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок. От 28 март до 8:30 ч на 2 април в звената на “БДС” в областта са издадени 15 такива удостоверения. За същия период на граждани са връчени и девет изработени лични карти.
Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в деня на изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта. Удостоверението се издава, за да послужи единствено пред секционната избирателна комисия и е валидно само за изборния ден.
От дирекцията припомнят, че в изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. Забранява се ползването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване. Служителите на Министерството на вътрешните работи ще се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.