Министерството на образованието и науката на България и Министерството на образованието, младежта и спорта на Чехия ще подпишат споразумение за сътрудничество. Това съобщи за БТА образователният министър проф. Сашо Пенов, по време не посещението си в Прага по повод отбелязването на 75 години от създаването на Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ в столицата на Чехия.
По-рано днес той се срещна с министъра на образованието младежта и науката на Чехия проф. Владимир Балаш. 
„Договарящите се страни между двете министерства се споразумяват да развиват сътрудничество в областта на образованието и науката в контекста на членството в ЕС на двете държави, с оглед участието им в европейски образователни програми и научни изследвания“, посочи проф. Пенов. 
От думите му стана ясно, че по-конкретно става дума за насърчаването на участието на научен, академичен образователен персонал в различни дейности, конференции и конгреси, симпозиуми, както и международни научни събития. 
„Ще се подкрепя сътрудничеството на образователни институции с участието на ученици и студенти. Ще се насърчава, освен сътрудничеството в рамките на ЕС, и двустранното сътрудничество. Подписването ще се случи в най-кратки срокове, процедурата е задвижена, постигнато е основно съгласие по съдържанието на текстовете“, допълни министър Пенов. 
Страните се споразумяват, съгласно приложимите закони на съответните държави, да подкрепят и дейността на Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ в Прага, посочи той и допълни: „Ще се насърчава преподаването на езика на другата договаряща държава. Въз основа  на тази цел ще се оказва съдействие при работата на лекторати - на преподаватели по български език и литература в Карловия университет в Прага и на лектори-преподаватели по чешки език в в СУ „Свети Климент Охридски“ в София.