Националният природонаучен музей при Българската академия на науките (НПМ-БАН) ще отбележи Международния ден на птиците - 1-ви април, съвместно с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Това информират от НПМ-БАН в своята фейсбук страница. 
Учените и природозащитниците са подготвили специална игра “Градски птици в музея” за посетителите на музея. Участниците ще трябва да открият в експозиция 31 вида от птиците, обитаващи парковете и зелените площи в София. За успешно справяне със задачата са предвидени и награди. Птичето царство е разположено в две от залите на втория етаж в музея, посочват от научната институция. 
Международния ден на птиците, който се отбелязва на 1-ви април, е един от най-старите празници в екологичния календар и е обявен по силата на Конвенцията за защита на редките птици още през 1906 г. Това е една от първите природозащитни дати в международния календар, чрез която хората заявяват своята загриженост за опазването и съхраняването на дивата природа на планетата ни. 
В София могат да се наблюдават 312 вида птици, което е повече от половината от общо 420 вида, установени в страната ни, напомнят от НПМ-БАН. /ИРС