Застраховка "ЕлектрозаЩИТа" е напълно доброволна имуществена застраховка, която се сключва само по желание на клиента. Тя не е обвързана с потреблението на електрическа енергия, но за удобство е дадена възможността месечната премия по застраховката да се заплаща заедно със сметката за ток на каса в платежните партньори на "Електрохолд Продажби". Това коментираха от "Електрохолд Продажби" във връзка с обявената информация, че омбудсманът Диана Ковачева е сезирала Комисията за финансов надзор (КФН) относно жалби на граждани срещу дружеството заради удържана месечна вноска от 2 лева по застраховка "ЕлектрозаЩИТа" без тяхното знание и съгласие. От енергийното дружество припомнят, че още на 15 март и в съобщение до медиите на 27 март 2023 г. са обявили официално тази информация на сайта на "Електрохолд Продажби". 
"Електрохолд Продажби" е инструктирала ясно всички свои платежни партньори в страната, че това е доброволна застраховка и че клиентите по никакъв начин не са задължени да я плащат, изтъкват от дружеството. "Електрохолд Продажби" не носи и не може да носи никаква отговорност, ако при заплащане на месечна сметка за потребена електроенергия през каси на външни платежни партньори е начислена вноска по застраховката без знание и съгласие на клиента. Компанията отново напомня на всички свои външни платежни партньори, че това е доброволна застраховка, която се сключва само по желание на клиента.
"Електрохолд Продажби" предлага на своите битови клиенти доброволната застраховка на битови електроуреди в качеството си на застрахователен посредник на "ЗД Евроинс" АД, регистриран в националния регистър на КФН. С тази застраховка компанията подобрява услугата, която предоставя, защото "ЕлектрозаЩИТа" покрива вреди на битови електроуреди вследствие на късо съединение, токов удар и индукция от електрически ток в електроразпределителната мрежа, в случай че настъпилите вреди не са по вина на електроразпределителното дружество, се посочва още в съобщението.