Представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидатски листи в изборите за народни представители на 2 април, ще могат да присъстват в изчислителните пунктове в Централната избирателна комисия (ЦИК) при въвеждането и повторното въвеждане на данните от протоколите с резултатите от гласуването. Това се посочва в решение на комисията. 
Право да присъстват имат до двама упълномощени представители на дадена формация. Упълномощен представител на партия, коалиция или инициативен комитет може да бъде български гражданин с избирателни права.
Всяка партия, коалиция или инициативен комитет подава в срок до 17:00 ч. на 31 март заявление, подписано от представител на партия, коалиция и инициативен комитет, в което вписва имената и ЕГН на до двама свои представители до ЦИК. 
По време на въвеждането на данните могат да присъстват по един упълномощен представител на партия, коалиция и инициативен комитет, без да се пречи на работата в Изчислителния пункт, при спазване указанията на Централната избирателна комисия. Достъп до Изчислителния пункт се осигурява след започване въвеждане на данните с резултатите от гласуването извън страната.