Община Плевен ще търси европейско финансиране за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на два спортни обекта - многофункционалната спортна зала "Спартак" и зала "Балканстрой". Планира се средства да бъдат привлечени по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт" на Механизма за възстановяване. Двете предложения за финансиране бяха внесени на сесия на Общинския съвет на Плевен от кмета Георг Спартански и получиха пълна подкрепа при гласуване в залата. 
Кметът припомни, че в "Спартак" бе направен ремонт на залата по волейбол със средства по проект "Красива България". Дейностите по обновяване на обекта продължават и в момента след като бяха отпуснати и средства по линия на Министерството на младежта и спорта за ремонт на отоплителната, климатичната и вентилационната инсталации. В зала "Балканстрой" общинската управа регулярно инвестира собствени средства за подобряване на условията. Там провеждат тренировки и домакинските си мачове баскетболистите на "Спартак". 
"За първи път на общините се дава възможност да кандидатстват за финансиране с европейски средства на спортна инфраструктура", отбеляза Спартански. Той добави, че максималният размер на предвидените средства по тази процедура е до 2 500 000 лв. с ДДС по всяко предложение, суми, които са непосилни за общинските бюджети. Местната управа ще трябва да направи енергийното обследване на сградите и на базата на предписаните мерки да се изготвят и количествено-стойностни сметки за двата обекта.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА „Европа в България: Общо бъдеще“.