В община Кубрат е осигурена грижа в дома за над 200 възрастни и хора с увреждания. Подкрепата е по проект, финансиран от Програмата „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. Бенефициент е местната управа, а общата стойност на проекта е 620 295 лева, от които 527 250 лв. съфинансиране от Европейския съюз и 93 044 лв. национално съфинансиране, съобщи за БТА неговият ръководител Ахмед Камбер. 
Той обясни, че основните дейности по проекта, неговите цели и финансирането му са представени на пресконференция в залата на общината. На срещата са присъствали кметът Алкин Неби, председателят на Общинския съвет Хюсеин Юмеров, общественици, служители в сферата на социалните услуги и граждани. 
С проекта "Грижа в дома в Община Кубрат" ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на евентуални пандемични ситуации, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението, обясни Камбер. По думите му чрез изпълнението на дейностите се цели да се достигне до най-уязвимите групи от населението, които ще получат подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда. На потребителите ще бъдат доставяни храни и хранителни продукти, лекарства, купувани с техни средства, и ще бъдат плащани битови сметки. Хората от групата ще могат да заявяват и неотложни административни услуги. Продължителността на дейностите е 14 месеца.
За осъществяване на почасовите интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда е назначен мобилен екип, състоящ се от 58 домашни помощници, пет медицински лица и четирима координатори. Община Кубрат в качеството си на конкретен бенефициент по схемата ще създава възможност за ефективно предоставяне на социалната услуга. С решение на Общинския съвет потребителите по проекта не заплащат такса, допълни Ахмед Камбер.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА „Европа в България: Общо бъдеще“.